VI HAR ALLA ETT ANSVAR ATT TA

Hållbarhet är alltid i fokus hos oss. Från ritbordet till färdig produkt gör vi vad vi kan för att ta vårt producentansvar och säkerställa att produkterna lämnar ett avtryck som vi kan vara trygga med.


Är ni också redo att bidra?

Vår syn på hållbarhet

Vi bidrar till att säkerställa arbetsmöjligheter och anständiga löner genom att sträva efter så lokal och schysst tillverkning som möjligt.

fsc pizzakartonger

Vi bidrar till att motverka förlusten och förstörelsen av skogar genom att välja leverantörer som arbetar för mer hållbara skogsbruks- och restaureringsprogram.

fsc pizzakartonger

Vi bidrar till att proaktivt bekämpa vattenföroreningar i världens skogar och hav genom att kraftigt reducera mängderna plast i hela vårt sortiment.

fsc pizzakartonger

1

Sträva efter tillverkning i EU

2

Välja papper som

är certifierat

3

Reducera plasten

i vårt sortiment

Ett material - oändliga möjligheter

Wellpapp är världens mest använda förpacknings-material. Konstruktionen i wellpapp gör att det kan bära stora tyngder, ge skydd mot varierade temperaturer och skydda innehållet från skada.


Wellpapp känner man igen på det vågiga mellan-skiktet (fluting) som limmas mellan planskikt av papper, det är den största skillnaden mellan wellpapp och kartong som helt saknar detta mellanskikt. Kartong är "platt" och därmed tunnare än wellpapp.


Wellpapp är 100% återvinningsbart, bara det är ju toppen! Det tillverkas också av förnyelsebart material, antingen av barr- eller björkskog eller återvunnen wellpapp. Den bruna färgen är för att det är oblekt, vilket såklart är att föredra ur miljösynpunkt. Med andra ord - ett fantastiskt material med oändliga fördelar och möjligheter!

Kvalitet smakar bättre 

Även om det "bara" är engångsartiklar vi sysslar med så betyder ju inte det att man behöver tumma på kvaliteten. Det är trots allt livsmedelsförpackningar vi sysslar med och alla vill väl känna sig trygga med vad de stoppar i sig?


På Pibox har vi därför ett internt kvalitetssystem i PQS (Pibox Quality System) för att erbjuda bästa möjliga kvalitet på våra produkter och samtidigt ta vårt producentansvar. Det innebär att vi alltid utvärderar och kvalitetssäkrar våra leverantörer innan vi tar in de i vårt sortiment. Självklart erbjuder vi även alla våra kunder produktdeklarationer.


Tack vare PQS kan vi garantera säkra produkter som uppfyller branschens strikta krav ur kvalitets- och miljöperspektiv.

agenda_2030

Mot destination 2030!

Vi vill ta vårt ansvar som organisation och individer genom att bidra till en hållbar utveckling via de Globala Målen som FN satt upp i Agenda 2030. Därför har vi valt ut ovanstående tre områden och mål som vi försöker bidra med i vårt dagliga arbete.


Dessa tre målen är hur vi Pibox bidrar till att accelerera omställningen mot Agenda 2030.

Är ni också redo att bidra?

Förpackningsavgifter?

Om ett företag tillför en förpackning på den svenska marknaden, har vi som producent enligt lag ett finansiellt ansvar för att förpackningen samlas in och återvinns. Huvudsyftet med producentansvaret är att minska nedskräpning, minska mängden avfall samt att se till att det avfall som ändå uppstår, återvinns och används till nya produkter.


Pibox är anslutna till NPA och betalar de avgifter som är lagstadgade. Läs mer om NPA:s arbete, förpackningsförordningen samt ta del av aktuella förpackningsavgifter nedan.

POLICIES

Ta del av våra policies nedan som ställer krav på hur vi vill jobba.

VI BRYR OSS!

Vi på Pibox bryr oss. Om våra kunder och deras hälsa.

På vårt initiativ Pizzakartong.nu kan man läsa mer om vad vi gör för att öka medvetenheten kring pizzakartongernas effekter på hälsan och miljön.

Har ni några frågor?

Prata med någon av våra experter om du undrar över något eller behöver hjälp.

unsplash