VI HAR ALLA ETT ANSVAR ATT TA

Hållbarhet är alltid i fokus hos oss. Från ritbordet till färdig produkt gör vi vad vi kan för att ta vårt producentansvar och säkerställa att produkterna lämnar ett avtryck som vi kan vara trygga med.


Är ni också redo att bidra?

Vår syn på hållbarhet

Vi bidrar till att säkerställa arbetsmöjligheter och anständiga löner genom ett mer hållbart brukande av världens skogar. 

fsc pizzakartonger

Vi bidrar till att motverka förlusten och förstörelsen av skogar genom att arbeta för mer hållbara skogsbruks-metoder och restaurerings-program.

fsc pizzakartonger
fsc pizzakartonger

Vi bidrar till att upprätthålla god vattenkvalitet genom att ta hand om vattenresurserna och proaktivt bekämpa vattenföroreningar i världens skogar och hav.

1

Sträva efter tillverkning i EU

2

Välja papper som

är FSC®-certifierat

3

Reducera plasten

i vårt sortiment

Ett material - oändliga möjligheter

Wellpapp är världens mest använda förpacknings-material. Konstruktionen i wellpapp gör att det kan bära stora tyngder, ge skydd mot varierade temperaturer och skydda innehållet från skada.


Wellpapp känner man igen på det vågiga mellan-skiktet (fluting) som limmas mellan planskikt av papper, det är den största skillnaden mellan wellpapp och kartong som helt saknar detta mellanskikt. Kartong är "platt" och därmed tunnare än wellpapp.


Wellpapp är 100% återvinningsbart, bara det är ju toppen! Det tillverkas också av förnyelsebart material, antingen av barr- eller björkskog eller återvunnen wellpapp. Den bruna färgen är för att det är oblekt, vilket såklart är att föredra ur miljösynpunkt. Med andra ord - ett fantastiskt material med oändliga fördelar och möjligheter!

Kvalitet smakar bättre 

Även om det "bara" är engångsartiklar vi sysslar med så betyder ju inte det att man behöver tumma på kvaliteten. Det är trots allt livsmedelsförpackningar vi sysslar med och alla vill väl känna sig trygga med vad de stoppar i sig?


På Pibox har vi därför ett internt kvalitetssystem i PQS (Pibox Quality System) för att erbjuda bästa möjliga kvalitet på våra produkter och samtidigt ta vårt producentansvar. Det innebär att vi alltid utvärderar och kvalitetssäkrar våra leverantörer innan vi tar in de i vårt sortiment. Självklart erbjuder vi även alla våra kunder produktdeklarationer.


Tack vare PQS kan vi garantera säkra produkter som uppfyller branschens strikta krav ur kvalitets- och miljöperspektiv.

Vi är rätt unika med FSC®

Våra pizzakartonger är med stolthet producerade utav FSC®-certifierad pappersråvara. Tack vare pålitliga och noga utvalda leverantörer vågar vi garantera en högre kvalitet med mindre påverkan på miljön.


FSC® är en kvalitetsstämpel som innebär striktare kontroller och regelverk, ansvarsfullt skogsbruk samt fokus på hållbarhet.

fsc pizzakartonger

Ta del av våra policies nedan som ställer krav på hur vi vill jobba.

Vi vill leva som vi lär

VI BRYR OSS!

Vi på Pibox bryr oss. Om våra kunder och deras hälsa.

På vårt initiativ Pizzakartong.nu kan man läsa mer om vad vi gör för att öka medvetenheten kring pizzakartongernas effekter på hälsan och miljön.

Har ni några frågor?

Prata med någon av våra experter om du undrar över något eller behöver hjälp.