PIBOX FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Pibox i Skandinavien AB:s (nedan kallad Pibox) försäljningsvillkor gäller från och med 2023-11-01 och ersätter tidigare av Pibox publicerade försäljningsvillkor. Försäljningsvillkoren gäller vid försäljning till företagskunder om inget annat avtal finns tecknat.

§ 1 Allmänna villkor


Våra priser är alltid presenterade exklusive moms. Vi offererar gärna vid större kvantiteter.


Priser avser per enhet. Våra förpackningar bryts ej.


Vid kampanjtillfällen kan inte priser kombineras med andra erbjudanden, avtal och/eller rabatter. Lokala avvikelser kan förekomma. Pibox reserverar sig för valutakursförändringar och förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter.


Pibox tillämpar förpackningsavgifter på de produkter som faller under producentansvar för förpackningar.


Pibox reserverar sig för tryckfel och felaktig information påverkade av tekniska och mänskliga fel.

§ 2 Priser och betalning


Vid fakturering för befintliga kunder tillämpar Pibox 20 dagar netto från fakturadatum, samt vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift á 90 kr samt lagstadgad dröjsmålsränta.


Företagskunder ges möjlighet att handla mot faktura. Organisationsnummer samt godkänt, gällande registreringsbevis måste kunna uppvisas.


Företagskunder genomgår kreditupplysning i samband med kundregistrering och den ligger till grund för den erhållna kreditgränsen. För nya kunder tillämpas alltid förskottsbetalning på minst 50% av fakturabeloppet.


Pibox förbehåller sig rätten till att ta kreditupplysning vid behov.


Pibox polisanmäler bedrägeriförsök. Vi lämnar all information till polisen för att vara behjälplig vid utredning.


Produkterna förblir Piboxs egendom tills de till fullo har betalats. Köpvillkoren anses accepterade vid beställning. Tvister angående tolkningar eller tillämpning av dessa köpvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag.

§ 3 Frakt


Pibox debiterar frakt enligt gällande prislista.

§ 4 Leveranser


Pibox skickar varor över hela Sverige. Antalet leveransdagar och deadline för beställning varierar beroende på vart i landet leveransen skall ske. Leverans av Er beställning sker enligt vårt turregister. Leveranstiden för lagerförda varor är normalt 1-2 arbetsdagar vid order före klockan 10.00. Vänligen kontakta oss via mail eller telefon för att veta din leveransinformation.


Kontrollera alltid leveransen. Är förpackningen skadad ber vi dig spara emballaget och anmäla ärendet direkt till Pibox. Är godset skadat under leveransen anmäls ärendet direkt till åkeriet.


Leverans sker fram till dörr/port vid leveransadress. Inbärning till anvisad plats av gods kan erhållas som extra tjänst av Pibox.


Kostnaden för tjänsten debiteras enligt gällande prislista.


Om avisering önskas före leverans av beställning, kan extratjänsten telefonavisering beställas. Du anger det telefonnum- mer som du vill bli kontaktad på, så ringer transportören före leverans. Kostnaden för tjänsten debiteras enligt gällande prislista.


Leveranser som sker på EUR-pall debiteras enligt gällande prislista. Köparen har ansvaret för att leverans- och faktureringsuppgifter meddelas Pibox.

§ 5 Retur och bytesrätt


Retur av fakturerade varor skall ske inom 8 dagar från ankomstdag. Varan som sänds i retur ska vara i säljbart skick, dvs. helt felfri och i originalförpackning. Vid felbeställda artiklar debiteras köparen för transportkostnaden.


Beställningsvaror bereds efter kundorder och innefattas inte av returrätt. Retur av brutna, smutsiga och/eller använda produkter accepteras inte.


Reklamation av felleveranser eller felaktiga varor skall ske skriftligen inom 8 dagar från ankomstdag. Transportskador reklameras omgående skriftligen till Pibox. Skador på vara ska reklameras vid uppackning och i nära anslutning till ankomstdagen. Kontakta oss för mer information om tillvägagångssätt.

§ 6 Profilprodukter


Viktigt att tänka på vid profiltryck på produkter.


Kliché
För att avbilda en bild eller en text till ett tryck måste man tillverka en kliché på en plåt, sleeve eller vals. Detta är en kostsam process som delvis subventioneras av fabriken. Tillverkningen av en kliché är en engångskostnad och samma kliché kan användas flera gånger. Plåten, sleeven eller valsen har begränsad livstid och kan vid slitage och lång fördröjning mellan användningstillfällena slitas ner eller förstöras av t.ex. rost.


Tryckets placering
När korrekt korrektur är godkänt och tryckprocessen skall börja är det viktigt att veta att tryckets placering och storlek kan variera med +/- 5 %. Detta för att trycket alltid rör sig i höjd- och sidled. Vid 100 % tryckyta blir det oftast en otryckt yta ca 2-5mm in på exempelvis påsens sidor som kan upplevas som en vit rand. Även bottenvecket kan bli vitt men vi försöker alltid att eftersträva så stor tryckyta som möjligt.


Tryckfärger
För att få fram den färg som man vill ha på sitt tryck använder vi en färgskala som heter Pantoneskalan (Pantone U). Viktigt att veta är att Pantone inte producerar färgen som används vid tryck utan är endast en referens varav färgavvikelse kan förekomma.


Vid tryck är det också en rad andra faktorer som påverkar färgen så som temperatur, luftfuktighet och viskositet. Detta är faktorer som ändras under hela tryckprocessen och gör att färgnyansen kan variera inom samma parti och inom olika produktioner. En färg som trycks på ett obestruket material (ex papper) och ett bestruket material (ex plast) upplevs olika eftersom materialet suger upp olika mycket färg. Det är därför viktigt att ange färgen utifrån rätt Pantoneskala; ”Uncoated” (Pantone U).


Material 2:a Upplagan
Andra upplagan produceras på samma sätt som den första och ser oftast likadan ut men det kan förekomma viss avvikelse på färgnyansen, tjocklek och genomskinlighet. Detta för att råmaterialet kan ha en annan lyster eller nyans mm.


Återvunnet material
Återvunnet material är sådant material som har varit ute på marknaden och använts och som sedan har lämnats in på en återvinningscentral för att användas på nytt. Materialet görs rent och gallras ut för att se vad som kan användas till de olika produkterna. Denna process och de facto att materialet har använts tidigare gör att det inte kommer att ha samma lyster som råmaterial och därmed kan tryckets färg komma att påverkas.


Materialet genomgår en omfattande rengöringsprocess som ”sliter” på ytan och gör att den blir lite ruggad vilket medför att man kan uppleva vita prickar i trycket. Med ett återvunnet material kan man inte få lika perfekta påsar som med nyråvara men man gör ett bättre val ur det miljömässiga perspektivet.


Tryckoriginal
Logotyper eller bilder skall vara i filformatet vektoriserade ai-, eps- eller pdf-format med angivna pantonefärger (PMS-färger). Upplösningen skall vara (Rgb/CMYK) 300 dpi eller högre. Enfärgade plattor samt Bitmap, min. 800 dpi. Photoshop: dokument sparat i TIF, EPS, PSD, JPG. Om möjligt både i CMYK och RGB med bibehållna lager.


Länkar, bilder och typsnitt till originalet måste bifogas (eller vektoriseras/gjorda till banor), även om bilderna är inbakade vill vi ha med dem separat. Glöm ej att kontrollera att länkarna är intakta.


Kvantitetsavvikelser
Det kan förekomma kvantitetsavvikelser på det beställda antalet produkter. Över- och underleveranser med upp till 10 % kan förekomma och anses godkänt.


Kvalitetsavvikelser
Under produktionen kan det förekomma viss avvikelse på storlek, tjocklek och vikt på produkterna. Det som anses som inom ramen för godkänd produktion är en differens på upp till 10 % gällande vikt och tjocklek. Storleken på produkten kan variera i upp till 2-3 % både på bredden och på höjden från den ursprungliga storleken. En order av profilprodukter där minst 2 % är feltryckt eller av ett felaktigt material anses som defekt.


Leverans
Med leveranstid menas den tiden från godkänt korrektur till dess att varorna är framme hos kund. I leveranstiden räknas inte helgdagar eller avvikelser. Det går inte att annullera en order för att det förekommit avvikelser på en delleverans av en större order.


Upphovsrätt
Förslag, utkast, ritningar, korrektur eller andra dokument kopplade till anbud tillhör Pibox och får därför inte visas för tredje part.

Fastställd 2023-11-01