DATASKYDDS-
POLICY

Med den här sidan vill vi informera dig om hur vi använder den data vi samlar in om dig och vilka rättigheter du har.

Såhär hanterar vi dina personuppgifter


Pibox bryr sig om din personliga integritet. För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster behöver vi behandla era personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer heller inte vidare uppgifterna till tredje part.


Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.


Genom att beställa eller använda Piboxs produkter eller tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Pibox använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.


Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster och produkter. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@pibox.se.

Vilken information samlar vi in?


Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra produkter eller tjänster eller när du kontaktar oss på vår hemsida, per e-post, brev eller telefon.

Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation– Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Betalningsinformation– Fakturaadress, leveransinformation, referensperson, annan faktureringsinformation.


När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om:

 • Person- och kontaktinformation– Företagsnamn, organisationsnummer, faktura och leveransadress, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Information om produkter/tjänster– Detaljer kring de produkter/tjänster du har köpt.
 • Finansiell information– Kreditvärdighet.
 • Historisk information– Tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med Pibox– Hur du använder våra produkter och tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som orderbekräftelse när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation– T.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information– Din geografiska placering.


Information som du ger oss, såväl som t.ex. finansiell- och historisk information är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi skall kunna förbättra vår information till er men även våra produkter och tjänster.

Vad gör vi med informationen?


All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Piboxs produkter och tjänster till våra kunder. Pibox behandlar personuppgifter baserat på lagliga grunder.

Kommer vi dela din information vidare?


Vi kommer aldrig sälja vidare dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information skall hanteras säkert.

 • Pibox kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
 • Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet.
 • Pibox kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
 • Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor.
 • Pibox kan komma att dela din information till tredje parter vid avyttring. För det fall att Pibox säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Pibox komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.


Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Till exempel av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter


 • Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Pibox, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning.


Mer information


Om du har frågor kring dataskyddspolicyn så kontakta oss gärna på info@pibox.se.

Personuppgiftsansvarig är Pibox i Skandinavien AB, Geijersgatan 68A, 216 19 Malmö med organisationsnummer 556667-0872.


Läs mer omDataskyddsförordningen GDPRoch dina rättigheter hos Datainspektionen.

Uppdaterades senast 2023-04-19