» PRODUKTKATALOG     » PRODUKTLISTA      » PRODUKTBLAD      » PRODUKTBILDER     » PRODUKTCERTIFIKAT

Produktcertifikat

Dokumentation är viktig. Det är det som styrker produkternas lämplighet men som också fungerar som ett kvitto på att produkterna ni erhållit håller en viss standard. För Pibox är det därför viktigt att kunna erbjuda sina kunder denna service.

I samband med vårt egna kvalitetssystem PQS har vi en viss rutin för hur vi hanterar och levererar denna dokumentation till dig som kund. Vid köp av produkter som ska komma i kontakt med livsmedel utfärdar vi alltid tekniska produktspecifikationer vid första leveransen till dig som kund. Denna specifikation är knuten till dig som kund och specificerar vad produkten innehåller för kemiska komponenter och vad den är lämplig för.

Därefter utfärdas produktcertifikat för varje ny batch av den beställda produkten. Detta certifikat har tryckta batchnummer, datum, kvantiteter och fraktsedelnummer för att kunna spåra alla produkterna samtidigt som det tydligt anges ifall produkten är lämplig för kontakt med livsmedel.

I dagsläget är det framförallt fokus på certifikaten för våra pizzakartonger och Take Away-förpackningar i plast och aluminium. Vi kan stolt säga att vi utför noggranna analyser och tester på både produkterna men också råvaruleverantörerna då vi har vissa krav på de.

För att undvika falska certifikat i omlopp läggs inga produktcertifikat upp här utan erhålls av dig som kund i samband med beställning.

Detta erbjuder vi


  • Teknisk produktspecifikation som specificerar produktens innehåll och lämplighet. En kemisk analys av produkten i fråga ingår också.
  • Produktcertifikat som intygar att produkterna är testade och överensstämmer med den tekniska produktspecifikationen.
  • Tryckta batchnummer på våra produkter i kontakt med livsmedel för spårbarhet. Ett krav enligt EU-förordning 1935/2004/EC.

Ovanstående punkter är bara en kortare beskrivning av våra arbetsmetoder. Kontakta oss gärna där vi kan berätta mer om oss och om vårt kvalitetsarbete i PQS.